Etsi

6 Haastetta kokeeseen harjoittelussa ja kuinka niistä selvitään

Opiskelun ja kertaamisen lykkääminen viime tinkaan 
On tärkeää aloittaa kokeeseen kertaaminen ajoissa. Aloita hyvissä ajoissa ennen koetta, oppiminen on tehokkaampaa, jos teet sen lyhyissä pätkissä. Yhdelle kerralle jätetty opiskelu-urakka ei ole tehokas, parempi on opiskella viitenä päivänä yksi tunti kuin yhtenä päivänä viisi tuntia. Laadi selkeä aikataulu, mitä harjoittelet minäkin päivänä. Kun aikaa on riittävästi, on opiskelu paineetonta ja ehdit myös rentoutua ja harrastaa.

Jotkut kokevat, että siisti huone vapauttaa energiaa oppimiseen. Voit ennen opiskelun aloittamista järjestää ainakin opiskeltavat materiaalit siistiksi ja helposti löydettäväksi. Voit laatia opiskeltavista aiheista tehtävälistan. Pieninä paloina opetteleminen ja kertaaminen toimii paremmin kuin yritys omaksua valtava tietomäärä kerralla.

Ulkoa opettelu ilman sisällön ymmärtämistä
Koe testaa tietoja ja opiskeltavan asian ymmärtämistä. Aihetta ei voi ymmärtää, jos opettelee vain irrallista pikkutietoa, ilman kokonaisvaltaista asioiden hahmottamista ja ymmärtämistä. Lukeminen ilman ajatusta ei juurikaan lisää osaamista. Kokeeseen valmistauduttaessa on hyviä miettiä seuraavia asioita: 
  • Mikä on tärkeintä tässä aiheessa? 
  • Miten se liittyy aikaisempaan tietooni? 
  • Mitä otsikot, väliotsikot, lihavoidut sanat ja kuvat kuvateksteineen kertovat? 
  • Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?  

Häiriötekijät 
Hyvin yleinen kertausongelma on huomion herpaantuminen. Keskeytykset katkaisevat opiskeltavaan aiheeseen liittyvän ajatusten virran ja vievät huomion muualle. Tällöin tietojen työstäminen aivoissa ja niiden muistaminen heikentyy. Elektroniset laitteet, pelit ja sosiaalinen media houkuttavat helposti pariinsa. Ne saattavat imaista aikaa opiskelulta runsaasti, jos niiden käyttöä ei rajoiteta. Voit 
  • ilmoittaa muille, että sinua ei saa häiritä. 
  • Katkaista virran tai asettaa puhelimen ja muut laitteet äänettömälle.
  • Määritä aika tai alue minkä opiskelet. Tämän jälkeen voit pitää tauon. Voit päättää myös tauon pituuden etukäteen.
  • Laita syrjään myös kaikki muut esineet, jotka häiritsevät opiskelua. 

Motivaation puute
Yleinen, mahdollisesti opiskeluun välttelyyn johtava ongelma on motivaation puute. Jos tunnistat motivaation puutteen syyt, voit pohtia keinoja niiden korjaamiseksi. Jos olet nukkunut liian vähän, järjestä enemmän aikaa levolle (Katso Uni ja oppiminen). Jos opiskeltava aihe ei tunnu kiinnostavalta, koeta muuttaa se kiinnostavammaksi. Keinoja itsensä motivointiin on paljon, koeta löytää juuri sinulle sopiva: Löydä hauskoja asioita opiskelusta, suhtaudu siihen luovasti. Määrittele voitettavia haasteita ja tavoitteita, joihin aiot päästä. Voit käyttää musiikkia apuna alkuun pääsemiseen. Palkitse itsesi hyvin suoritetuista opinnoista.

Lannistuminen 
Opiskeltavan aiheen ja urakan laajuus voi tuntua musertavalta. Tämän voi välttää tekemällä tehtävälistan, jota seuraa. Suuret tehtävät voidaan jakaa pienempiin. Nämä ovat helpommin suoritettavissa. Tee myös aikataulu, jonka mukaan suoritat tehtävät. Voit iloita aina jokaisen osa-alueen suorittamisesta. Tuolloin myös näet, kuinka urakka pienenee ja päämäärän saavuttaminen muuttuu mahdolliseksi. Tuolloin voi tuntea hallitsevansa tilanteen ja olo on rauhallisempi. Tämä vaikuttaa itseluottamukseen ja uskoon omiin kykyihinsä. Oppiminen muuttuu helpommaksi ja hauskemmaksi. Mieleen palauttaminen kokeen jälkeen Pelkästään koetta varten ulkoa opiskellut tiedot unohtuvat nopeasti kokeen jälkeen. Jos ymmärrät tiedon voit liittää sen osaksi aikaisempaa tietoasi. Tuolloin opitut asiat tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin ja ovat haettavissa sieltä myöhemminkin. Tämä lisää ymmärrystä laajemmista kokonaisuuksista ja saattaa kasvattaa mielenkiintoa opiskeltavaa aihetta kohtaan.

Mieleen palauttaminen kokeen jälkeen
Pelkästään koetta varten ulkoa opiskellut tiedot unohtuvat nopeasti kokeen jälkeen. Jos ymmärrät tiedon voit liittää sen osaksi aikaisempaa tietoasi. Tuolloin opitut asiat tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin ja ovat haettavissa sieltä myöhemminkin. Tämä lisää ymmärrystä laajemmista kokonaisuuksista ja saattaa kasvattaa mielenkiintoa opiskeltavaa aihetta kohtaan.    

Lähde: Vorderman, C & al: Opiskelutaidot, auta koululaista parempiin tuloksiin.