Etsi


OPISKELUVINKIT YLÄKOULUUN JA LUKIOON AIVOTUTKIMUKSELLA HÖYSTETTYNÄ

30.10.2019
Jotta voit todella oppia jotain, tarvitset motivaatiota ja uteliaisuutta. Voit myös haastaa itseäsi ja katsoa, mitä voin oppia tästä. Tämä voi olla jotain aivan muutakin kuin opiskeltava aihe. Voit tiedostaa miten opit jotain. Jos mahdollista, suuntaa opiskelu kohti kiinnostuksesi kohteita. Joskus kurssi jota opiskelet, ei tunnu kiinnostavalta. Kun lähestyy opiskelua avoimesti ja uteliaasti, voi huomata, että miltei kaikesta voi oppia jotain. Jos opittava aihe ei silti tunnu kiinnostavalta, voit keskustella aiheesta muiden opiskelijoiden kanssa. Myös opettajan kanssa juttelu voi auttaa, saat kuulla hänen näkemyksensä aiheeseen ja sen merkitykseen. Kun oivallat jotain perustavanlaatuista aiheesta, myös kiinnostus ja sitä kautta motivaatio herää. Silloin myös jaksaa nähdä vaivaa, saavuttaakseen asioita. Jos oppiminen tuntuu liian vaikealta, voit pyytää apua opettajaltasi. 
Oppimisen tiede tutkii, miten ihminen oppii. Se tutkii muistia, käsitteiden muodostumista ja ymmärtämistä. Tutkimuskohteina on myös huomio ja aivojen toiminnot oppimisen aikana.Sen löytöjen avulla voimme kehittää tehokkaampia oppimisstrategioita. Seuraavien vinkkien avulla voit tehostaa oppimistasi: 

1. Jaksottaminen ja opiskelun suunnittelu 
Aloita opiskelun suunnittelu ajoissa. Jaa mieluummin opiskeltava alue usealle päivälle kuin yhdeksi isoksi rupeamaksi. On hyvä opiskella pienemmissä erissä ja usein, 6 tuntia opiskelua viidelle päivälle jaoteltuna on parempi kuin kuusi tuntia yhtenä päivänä. Kertaa jokaisen oppitunnin jälkeen oppimasi asia, mutta älä välittömästi oppitunnin jälkeen. Kun olet kerrannut viimeisen oppitunnin materiaalit, voit myös palata aikaisempiin ja virkistää muistiasi niillä. Näin oppiminen nivoutuu kokonaisuudeksi.

2. Itsensä testaaminen 
Opi testaamalla itseäsi! Laita pois oppimateriaalisi ja kirjoita tai luonnostele kaikki mitä tiedät aiheesta. Ole perinpohjainen. Tarkista oppimateriaalistasi kuinka hyvin osasit ja läpikäy tärkeät asiat, joita et muistanut. Tee niin monta harjoitustestiä/kertausmonistetta, kuin vain voit. Voit pyytää yksityisopettajaasi laatimaan sinulle harjoituskokeen. 

3. Esitä itsellesi kysymyksiä opiskellessasi
Kysy itseltäsi kysymyksiä kun opiskelet. Mitä asiat tarkoittavat, miten opittava aihe toimii ja miksi? Etsi sitten vastauksia oppimateriaaleistasi. Voit myös keskustella näistä kysymyksistä opettajasi kanssa. Kun pohdit aihealuettasi, luo yhteyksiä erilaisten aiheiden ja ideoiden välillä. Vertaa kahta ideaa tai aihetta ja mieti, mitkä asiat niissä ovat samankaltaisia ja mitkä erilaisia. Pohdi, miten oppimasi asiat liittyvät omiin kokemuksiisi ja muistoihisi. Päiväsi aikana, luo yhteyksiä elämäsi tapahtumien ja oppimiesi asioiden välillä.

4. Vaihtele opittavien aiheiden välillä 
Yhden opiskelusession aikana voit vaihdella opiskeltavien aiheiden välillä. Voit palata aiheisiin takaisin eri järjestyksessä vahvistaaksesi oppimaasi. Luo yhteyksiä eri aiheiden välille vaihdellessasi niiden välillä. Tässä on oltava varovainen, jotta et vaihda liian usein opittavaa aihetta. Tuolloin aiheen vaihtelu ei hyödytä sinua vaan häiritsee oppimistasi.

5. Kerää esimerkkejä 
Kerää opettajasi käyttämiä esimerkkejä ja etsi opiskelumateriaaleistasi niin paljon niitä, kuin vain voit löytää. Löydä yhteys opiskelemasi aiheen ja jokaisen esimerkin välillä, niin että ymmärrät miten esimerkki liittyy aiheeseen. Voit kertoa oppimasi myös muille ihmisille, kuten ystävillesi tai perheenjäsenille. Näin huomaat, miten hyvin osaat aiheen.

6. Yhdistä teksti ja visuaalinen informaatio
Etsi oppimateriaaleihisi liittyvät kuvat ja kaaviot. Käy ne läpi ja yhdistä ne ideoihin. Katso kuvallista materiaalia ja selitä omin sanoin, mitä ne tarkoittavat. Voit myös piirtää opittavasta aiheesta kuvioita, kuten ajatuskarttoja. 

Lähteenä Minna Huotila, Neuroscience of learning -luentomateriaalit